Automasjon

Lofoten Elektro har levert PLS-løsninger siden 1980-tallet og leverer systemer innenfor automatikk, driftskontrollanlegg (SD-anlegg) og maskinstyringer.

Vi har en omfattende portefølje av prosjekter og anlegg innen industri, maritim, bygg, og bolig, og leverer anlegg til:

  • Fiskeindustri
  • Prosessanlegg/matproduksjon
  • Maritim verftsindustri og skip
  • Smoltanlegg/oppdrettsanlegg
  • Næringsbygg
  • Betong/elementproduksjon
  • Kommunalteknisk anlegg
  • Smarthus