Automasjon

Automasjon

Lofoten Elektro har levert PLS-løsninger siden 1980-tallet og leverer systemer innenfor automatikk, driftskontrollanlegg (SD-anlegg) og maskinstyringer.

Vi har en omfattende portefølje av prosjekter og anlegg innen industri, maritim, bygg, og bolig, og leverer anlegg til:

  • Fiskeindustri
  • Prosessanlegg/matproduksjon
  • Maritim verftsindustri og skip
  • Smoltanlegg/oppdrettsanlegg
  • Næringsbygg
  • Betong/elementproduksjon
  • Kommunalteknisk anlegg
  • Smarthus
 
Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon.
Du må skrive ditt navn.

Ugyldig e-post adresse.

Mangler emnetekst.

Feil

Lofoten Elektro AS | Org. nr. 925191086 | Tlf. 76 06 66 30 | post@lofotenelektro.no| Personvernerklæring