Elektroinstallasjon

Vår installasjons-avdeling består av flere Installatører, prosjektledere, montører og lærlinger. Installasjons-avdelingen leverer alle tjenester innenfor industri, næring og bolig:

  • Prosjektering og rådgiving.
  • Beregning og dimensjonering.
  • Elektroteknisk installasjon til industrianlegg.
  • Elektroteknisk installasjon i næringsbygg.
  • Elektrotekniske installasjoner i bolig.
  • Serviceavtaler.