Skipsinstallasjon

Siden 1989 har vi levert komplette skipsinstallasjoner, og er en av de mest erfarne leverandørene innenfor feltet. Vår avdeling har teknikere, skipselektrikere og automatikere, og kan levere det du trenger:

  • Lavspenning installasjoner
  • Tavler
  • Belastningsprøve generatorer
  • E0-testing
  • Installasjonsbevis